Nová petice chce zařadit esport na úroveň klasických sportů, inspiraci našla v Německu

  • Gaming Ready
  • Esport
  • Nová petice chce zařadit esport na úroveň klasických sportů, inspiraci našla v Německu

Nová petice chce zařadit esport na úroveň klasických sportů, inspiraci našla v Německu

V České republice vznikla nová iniciativa s cílem zrovnoprávnit esport s ostatními sporty, kterou představuje petice adresována české vládě a Národní sportovní agentuře.

Vytvořil ji svaz hráčů, týmů a organizátorů elektronických sportů Czech Electronic Sport Association (CESA). Podle něj by se měl esport díky své celosvětově stoupající oblibě zařadit mezi oficiální volnočasové aktivity prospěšné jak z duševního, tak i fyzického hlediska. Esportové kluby a organizace by tak měly mít nárok na státní podporu, stejně jako je tomu v jiných sportech. Například v Německu již esport patří mezi běžná sportovní odvětví.

Inspiraci našla CESA právě v Německu, kde místní esportové kluby získaly status neziskových organizací. Díky tomu došlo k vyjasnění daňových či darovacích vztahů a klubům se otevřela cesta, jak získávat finanční podporu, stejně jako je tomu v případě jiných sportů. Petice adresovaná Vládě České republiky a Národní sportovní agentuře upozorňuje na nutnost disciplíny, strategického myšlení i dalších schopností, kterými musejí hráči disponovat. Žádá proto o přijetí takových opatření, které esport zrovnoprávní s ostatními sportovními činnostmi. Petici již podpořilo několik stovek zástupců herních komunit, ale i velké nadnárodní společnosti.

Obliba esportu láká fanoušky i sponzory

Elektronický sport neboli esport v posledních letech zažívá stále silnější profesionalizaci hráčů, kteří se v různých hrách a disciplínách utkávají na soutěžích. Elektronické sporty totiž mají podobně jako ty tradiční i své oficiální turnaje. Ty zároveň poskytují významný marketingový potenciál pro sponzory, kteří v tomto rychle se vyvíjejícím odvětví vidí široké spektrum příležitostí. „V České republice se esport přímo i nepřímo dohromady dotýká zhruba tří milionů lidí. Jeho popularita stále stoupá a do odvětví vstupují významné společnosti, například z technologických oborů,“ vysvětlil Tomáš Buriánek, odborník na sportovní problematiku poradenské společnosti Moore Czech Republic.

Zrovnoprávnění esportu pomůže jeho rozvoji

Postavení elektronického sportu na stejnou úroveň, jakou mají ostatní sporty, je podle odborníků jednou z cest, jak toto odvětví v Česku nadále rozvíjet. „Esport má potenciál přerůst řadu konvenčních sportů, přestože je aktuálně bez podpory na národní úrovni. Pokud má být Česká republika v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví do budoucna konkurenceschopná, tato podpora bude nutná,“ dodal Tomáš Buriánek. Petici za uznání esportu jako plnohodnotného sportu lze fyzicky podepsat u členů svazu, organizátorů esportových akcí, provozovatelů komunitních center a také online.

Zdroj: Moore Czech Republic

 

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...