Česká asociace esportu

Česká asociace esportu

S výrazy, jako je esport, e-sport, elektronický sport nebo progaming, se většina z vás už setkala (alespoň na stránkách našeho časopisu). A vzhledem k tomu, že se esportu věnuje stále větší pozornost a stal se z něj velice lukrativní byznys, vznikl už konečně i v našich končinách subjekt sdružující zájemce o esport – Česká asociace esportu. Pojďme se nyní na činnost této organizace podívat…

S výrazy, jako je esport, e-sport, elektronický sport nebo progaming, se většina z vás už setkala (alespoň na stránkách našeho časopisu). A vzhledem k tomu, že se esportu věnuje stále větší pozornost a stal se z něj velice lukrativní byznys, vznikl už konečně i v našich končinách subjekt sdružující zájemce o esport – Česká asociace esportu. Pojďme se nyní na činnost této organizace podívat blíže.

Česká asociace esportu (zkráceně ČAeS) je spolkem, ve kterém se dobrovolně sdružují zájemci o esport s bydlištěm na území České republiky. ČAeS má postavení právnické osoby s působností na celém území České republiky, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Co ČAeS dělá

Mezi hlavní činnosti ČAeS patří zejména zastupování zájmů českého esportu vůči veřejným institucím, sportovním organizacím, mezinárodním asociacím a dalším subjektům, ale také organizace a řízení domácích soutěží. ČAeS se rovněž hodlá věnovat vydávání základních organizačních, metodických, sportovně technických, ekonomických a dalších předpisů a pravidel. Na starosti by ČAeS podle svých stanov měla mít také organizaci, zajišťování a řízení sportovní reprezentace České republiky v esportu a veškerou péči o ní. Zasazovat by se organizace chtěla také o propagaci a podporu esportu a osvětovou činnost v této oblasti.

Vedlejší činností ČAeS může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku ČAeS. Jakýkoliv zisk získaný z této činnosti musí být použit pro účely ČAeS.

Co je esport

ČAeS také definuje, co je esport, kdo je profesionální hráč a jak vypadá herní tým. Elektronický sport ČAeS popisuje jako sportovní soutěžení hráčů počítačových, mobilních a konzolových her. Soutěží se formou hry pro více hráčů v různých turnajích a ligových soutěžích, které mají stanovená pravidla hry. Opravdový profesionální hráč podle asociace vlastní profesionální smlouvu se svým zaměstnavatelem. Zpravidla jím je nějaký tým sdružující další hráče počítačových her, ale může to být i společnost, které tento hráč svým hraním zprostředkovává reklamu. Mezi povinnosti takového hráče patří především poctivá příprava na jednotlivé zápasy, zajištění účasti v nejprestižnějších soutěžích a loajální reprezentace svého zaměstnavatele.

Stejně jako v ostatních sportech se i počítačoví hráči soustřeďují v týmech (často označovány jako klany nebo organizace). Tyto týmy pak hráčům za jejich reprezentaci nabízí zázemí v podobě navštěvované webové stránky, poskytnutí herních serverů a proplácení nákladů na hraní, převážně pak cest a startovného na offline turnaje. Ve velkých organizacích se do zázemí počítají i speciální tréninkové domy (tzv. game house), kde hráči pravidelně trénují a kde mají veškeré sociální zázemí, trenéry, fyzioterapeuty a často i mentální kouče.

Proč se stát členem

Členem asociace se stane jakýkoliv hráč počítačových, mobilních nebo konzolový hráč, který se registruje na stránkách asociace esport.cz. ČAeS má tedy řádné členy, gamery a čestné členy. Členství řádných a čestných členů v ČAeS vzniká na základě vyplnění a doručení přihlášky ČAeS a rozhodnutí předsednictva, resp. valné hromady o přijetí za člena ČAeS. Nepotvrdí-li valná hromada rozhodnutí předsednictva o přijetí člena, členství zaniká ke dni konání valné hromady.

Řádným členem ČAeS se může stát každý soutěžní tým se sídlem v ČR, který je právnickou osobou ve smyslu platných právních předpisů, popř. je součástí takové právnické osoby, a který se účastní soutěží v esportu. Řádnými členy ČAeS mohou dále být právnické osoby, jež organizují soutěže v esportu. Řádnými členy mohou být také další právnické osoby, které jsou činné v oblasti esportu.

Gamery se mohou stát profesionální a poloprofesionální hráči, kteří se účastní soutěží organizovaných ČAeS. Gamery mohou být také další hráči, kteří nevykonávají činnost na profesionální či poloprofesionální úrovni. Gamery mohou být pouze fyzické osoby. Čestnými členy ČAeS se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, jež se zvlášť významně zasloužily o český esport.

Co ČAeS přináší hráčům

Je na místě otázka, proč se zapojit, respektive co členství přináší hráčům. Tzv. řádní členové se mohou zúčastňovat akcí pořádaných ČAeS, využívat jejího zařízení a služeb, uplatňovat své názory, návrhy a kritiku, vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČAeS, účastnit se jednání orgánů ČAeS či hlasovat a volit na valné hromadě. Gameři a čestní členové jsou na tom podobně, jen jim není umožněno využívat zařízení a služby asociace a nemají právo hlasovat a volit na valné hromadě.

Všichni členové ČAeS mají samozřejmě také povinnosti, mezi které patří dodržování stanov a usnesení přijatých valnou hromadou nebo předsednictvem, povinnost šetřit a chránit majetek ČAeS a dodržovat zásady sportovní etiky. Členové by také neměli jednat a konat v rozporu se zájmy ČAeS.  Řádný člen musí také samozřejmě včas platit členské příspěvky. Členství v ČAeS je dobrovolné a nikdo nemůže být nucen v ČAeS setrvat.

Kdo za tím stojí

Zakladateli ČAes jsou PLAYzone (zastoupená Lukášem Pleskotem), eSuba (zastoupená Ladislavem Dyntarem) a Jiří Pacovský. Prvními členy předsednictva jsou: Lukáš Pleskot (předseda), Jiří Janák (místopředseda) a Jiří Pacovský (místopředseda). Prvními členy kontrolní komise asociace jsou: Přemysl Vaněk (předseda), Štěpán Poulík (místopředseda) a Ivan Lazarov (místopředseda).

Jak bude vypadat činnost asociace a jak se podepíše na rozvoji esportu u nás, se ukáže časem. Zájem mezi hráči o podobné sdružení bez pochyb je – na začátku října měla ČAeS už přes 400 registrovaných členů, gamerů.

Zdroj: esport.cz

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...