Český trh esportů bude mít do roku 2019 hodnotu 4,5 milionu dolarů

Český trh esportů bude mít do roku 2019 hodnotu 4,5 milionu dolarů

Podle nejnovějšího průzkumu společností PayPal a SuperData dosáhnou příjmy z elektronických sportů v Evropě v roce 2018 objemu 325 milionů dolarů. Do příštího roku bude v České republice sledovat elektronické sporty téměř 600 000 unikátních diváků, což je o něco více než v Maďarsku a což představuje přibližně polovinu počtu diváků v Polsku, ale blíží se hodnotám v Dánsku a Finsku. V roce 2019 se v České republice očekává růst publika…

Podle nejnovějšího průzkumu společností PayPal a SuperData dosáhnou příjmy z elektronických sportů v Evropě v roce 2018 objemu 325 milionů dolarů.

Do příštího roku bude v České republice sledovat elektronické sporty téměř 600 000 unikátních diváků, což je o něco více než v Maďarsku a což představuje přibližně polovinu počtu diváků v Polsku, ale blíží se hodnotám v Dánsku a Finsku.

V roce 2019 se v České republice očekává růst publika elektronických sportů o 51 %. To je mnohem více než evropský průměr (21 %).

Největší příjmy z esportů generuje ruský trh

První příčku v průzkumu obsadilo Rusko s příjmy za rok 2017 ve výši 38 milionů dolarů. V celé Evropě dosáhly v roce 2017 příjmy z elektronických sportů částky 253 milionů dolarů. Lídrem ve střední a východní Evropě je Polsko s příjmy ve výši 10 milionů dolarů. Česká republika zastává pozici druhého největšího regionálního trhu před Bulharskem, Maďarskem a Rumunskem. Česká republika předčila i několik západoevropských zemí, konkrétně Belgii, Irsko a Portugalsko. Podle prognóz expertů zaznamená v roce 2018 trh v České republice 23% růst. Tato hodnota je pod evropským průměrem 29 %, ale převyšuje ostatní trhy ve střední a východní Evropě a také hodnoty ve Francii (19 %), Itálii (15 %) nebo Dánsku (18 %). Očekává se, že celkové příjmy z elektronických sportů v Evropě dosáhnou v roce 2018 objemu 325 milionů dolarů.

Do elektronických sportů se v Evropě zapojuje 27 milionů lidí, z toho 389 tisíc jen v České republice. Podle předpovědí analytiků budou počty diváků nadále jen stoupat a v Evropě se přitom očekává průměrný růst 13 %.

Elektronické sporty a související oblasti jsou často vnímány jako doména mladších lidí, a proto není žádným překvapením, že více než polovina českých diváků elektronických sportů (54 %) se řadí do věkové skupiny 18 až 34 let. Věkové skupiny do 18 let a nad 55 let mají podle výsledků průzkumu jen okrajové zastoupení.

Esportům v České republice stále dominují muži

Elektronické sporty a hraní her jsou obecně považovány za mužskou záležitost, ale s růstem trhu se zvyšuje i vyváženost pohlaví. Polský trh elektronických sportů byl v roce 2017 nejvíce orientovaný na ženy z celé Evropy – elektronickým sportům se zde věnovalo 24 % žen a dívek. Ženy v České republice mají 18% zastoupení, což odpovídá celoevropskému průměru.

Největší rozdíly mezi pohlavími byly zaznamenány v Bulharsku, Španělsku a Itálii. V těchto zemích se elektronickým sportům aktivně věnuje 11 až 13 % žen. O něco více žen je i v komunitě elektronických sportů ve Spojených arabských emirátech: 14 %.

„Stále více lidí si začíná uvědomovat, o co v elektronických sportech jde, sledují zápolení v těchto sportech, a proto trh i nadále expanduje,“ řekl Matt Komorowski, generální ředitel společnosti PayPal pro severní a střední Evropu.

Metodika

Zjištění společnosti SuperData se zakládají na kombinaci výsledků průzkumů z roku 2017 na úrovni zemí (n=1 000 pro každou zemi) a údajů o sledování elektronických sportů, které shromažďují služby Twitch a YouTube. Studie proběhla v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Izraeli, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Spojeném království, Spojených arabských emirátech, Španělsku a Švédsku.

Zdroj: PayPal

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...